PERMANENTMARK® SECURITY SYSTEMS

PERMANENTMARK is the new method of marking all your property permanently
and indelibly. Thieves and receivers shy away from goods that have been permanently
marked and thus remain traceable for ever.
PERMANENTMARK can be applied very easily.
PERMANENTMARK ist die neue Art und Weise, Ihr Eigentum permanent
und unauslöschlich zu markieren. Diebe und Hehler wollen nichts zu schaffen
haben mit Waren, die bleibend markiert sind, und also bleibend trassierbar sind.
PERMANENTMARK ist ein Fertigprodukt.

PERMANENTMARK is de nieuwe manier om al uw eigendommen permanent
en onuitwisbaar te merken. Dieven en helers willen niets te maken hebben
met goederen die blijvend gemerkt en dus traceerbaar zijn.
PERMANENTMARK kunt u kinderlijk eenvoudig en razendsnel zelf aanbrengen.PERMANENTMARK is a registered trademark. General Terms and Conditions
PERMANENTMARK ist eine registrierte Handelsmarke. Allgemeine Bedingungen
PERMANENTMARK is een geregistreerd handelsmerk. Algemene voorwaarden